شرایط و قوانین


-چنانچه پرداخت مربوط به ثبت سفارش در طی روزی که سفارش نهایی شده است پرداخت نگردد سفارش ثبت شده لغو خواهد شد.


-تمامی سفارشات ثبت شده با فاکتور رسمی خواهد بود.


-جهت تعین زمان حمل بار سفارش داده شده با تلفنهای ذکر شده در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمائید.