افزایش 21 درصدی کنسانتره آهن

شرکت‌های بزرگ معدنی کشور ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کنسانتره آهن از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تولید کردند که ۲۱ درصد بیش از میزان تولید مدت مشابه سال گذشته است.