بازار نفت اکنون غیرقابل پیش‌بینی است.

در حالی که بازارهای کالایی منتظر انرژی گرفتن از رشد قیمت  نفت خام   هستند وزیر انرژی روسیه، چگونگی به توازن رسیدن بازار نفت را غیرقابل پیش‌بینی خواند. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی کرد که حتی در صورت توافق اوپک افزایش قیمت ممکن است پایدار نباشد.