عوارض برای صادرات سنگ خام


معاون امور معادن و صنایع معدنی #وزارت_صنعت_معدن_تجارت در این نشست گفت: عوارض تعیین شده روی کالاهای صادراتی از سوی شخص رییس‌ جمهور داده شده تا اینگونه از خام‌ فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. به گفته جعفر سرقینی، میزان عوارض در ابتدا با ۵درصد آغاز می‌شود که البته این میزان نیز در سال ۹۵ قابل اجرا نیست و در اوایل فروردین ۹۶ اجرایی خواهد شد. در سال آینده میزان عوارض ۱۰درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهایت به ۱۵درصد خواهد رسید و به نظر می‌رسد روی این‌درصد باقی بماند.
با این حال  ‎رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه پیشنهاد عوارض صادرات مواد معدنی کاملا غیرکارشناسی است اظهار کرد: ترکیه به شدت از موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ ایران خوشحال است.