ا نتقاد از نرخ ارز در بودجه سال ۹۶


رئیس کنفدراسیون صادرات_ایران ضمن انتقاد از نرخ ارز در بودجه سال ۹۶ گفت: نرخ بودجه با نرخ با #ارز_آزاد بالغ بر ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵ درصد می شود با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می رسد که یا دولت برای تک نرخی_کردن_ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر اینطور باشد تولید و صادرات لطمه می ببیند و یا اینکه دولت به دنبال مدیریت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نیست بنابراین نرخ ارز در همین حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار می گیرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را  با نرخ  دلار بودجه دارد