پیشی گرفتن صادرات از واردات فولاد

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی عنوان کرد که  برای نخستین‌ بار میزان صادرات فولاد از واردات آن پیشی گرفته است.

شریفی با اشاره به افزایش روند قیمت‌هایداخلی و جهانی فولاد در ماه‌های گذشته گفت:  از ماه مه میلادی این اتفاق رخ داده و همین موضوع اگر در تولید کشور بررسی شود، شاهد خواهیم بود که از ماه آوریل رشد تولید در کشور نیز در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ شاهد رشدبوده است. وی در ادامه افزود: اگر میزان تولیدات فولاد ایران و تولیدات خاورمیانه منهای ایران را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که در سال‌های مختلف تولید ایران از کل تولید خاورمیانه منهای ایران بیشتر بوده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیتی است که در ایران در زمینه تولید فولاد وجود دارد.