چین 119 میلیون تن از ظرفیت فولاد کم کیفیت خود را کاهش خواهد داد

به نقل از متال اکسپرت چین ادعا کرده است بیشتر از حد ظرفیت تولید فولاد دارد. مطابق پیش بینی ها انتظار میرود که با از کار افتادن بسیاری از تجهیزات، تا 30 ماه ژوئن سال جاری این طرفیت به اتمام برسد.   در اوایل سال جاری دولت چین ادعا کرد برای از بین بردن تمام ظرفیت فولاد_خام، که در حدود 100 میلیون تن، که در آن زمان برآورد شد در ماه مارس اعلام شد که بیش از نیمی از این تاسیسات در حال حاضر تعطیل شده اند. با این حال، در اوایل این هفته نایب رئیس انجمن آهن و فولاد چین گفت که 500 کارخانه های تولید فولاد با ظرفیت کل 119 میلیون تن در سال مشخص شد.
در نهایت دولت در نظر دارد با از بین بردن ماشین آلات و تجهیزات ساخت فولاد با کیفیت پایین، ظرفیت تولید در چین را کاهش دهد.