رشد تقاضای فولاد در ایران در آینده

ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در خاورمیانه است و سرمایه گذاری‌های اخیر این کشور در افزایش ظرفیت و توان تولید فولاد سبب شد تا جایگاه این کشور در بازار فولاد دنیا تقویت شود. اما صنعت فولاد مانند دیگر صنایع علاوه بر عرضه تحت تاثیر تقاضا هم قرار می گیرد و تقاضای فولاد که یک ماده اولیه صنعتی است به شرایط اقتصادی کشور، سطح فعالیت‌های صنعتی و پیش بینی وضعیت اقتصادی در آینده بستگی داردو با توجه به برآوردهای مثبت صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران انتظار می‌رود تقاضای فولاد هم افزایش یابد.

طبق پیش بینی اتحادیه جهانی فولاد در سال 2017 میلادی تقاضای فولاد در ایران 4.9 درصد نسبت به سال قبل رشد می کند و به 20.04 میلیون تن می رسد . اما در سال آینده نرخ رشد تقاضای فولاد به دلیل رشد اقتصادی و رشد صنعتی در کشور با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند و از مرز 1.25 میلیون تن می رسد . نرخ رشد تقاضای فولاد در سال 2018 میلادی برابر با 6 درصد پیش بینی شده است.

اتحادیه جهانی فولاد پیش بینی می‌کند تقاضای سرانه فولاد ایران در سال جاری برابر با 247.7 میلیون تن خواهد بود و در سال 2018 میلادی سرانه تقاضای فولاد به مرز 259.8 میلیون تن می رسد.ایناتحادیه انتظار دارد رشد تقاضای فولاددر ایران منافع زیادی برای صنعت و اقتصاد ایران به همراه داشته باشد زیرا می تواند بستر مناسب تری برای افزایش تولید فولاد در کشور فراهم کند و رشد صنعتی را هم تقویت کند. ایران در حال حاضر چهاردهمین فولادساز بزرگ دنیا است و در نظر دارد تا سال 2025 میلادی جایگاخ ششم را در میان تولید کنندکان فولاد دنیا به خود اختصاص دهد . تحقق این پیش بینی ضمن نیاز به جذب سرمایه های خارجی و توسعه تکنولوژی و افزایش توان تولید، نیازمند رشد تقاضا در داخل و بازاریابی هدفمند و هدایت شده در سطح بین المللی هم هست.

رشد تقاضا در خاورمیانه و شمال افریقا

اما ایران تنها کشور خاورمیانه نیست که در سال جاری شاهد افزایش تقاضای فولاد خواهد بود بلکه انتظار می‌رود تقاضا در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال جاری رشد کند‌. کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا اصلی ترین بازار صادراتی فولاد ایران هستند و بهبود شرایط تقاضا در این کشورها مستقیما تاثیر مثبت روی اقتصاد ایران دارد.اتحادیه جهانی فولاد در این گزارش نرخ رشد تقاضای فولاد در خاورمیانه و شمال افریقا را در سال جاری میلادی برابر با 2.5 درصد و در سال 2018 میلادی را برابر با 3.8 درصد برآورد کرده است‌. انتظار می‌رود تقاضا در این منطقه برابر با 74.417 میلیون تن و در سال بعد برابر با 77.246 میلیون تن باشد.

در سال‌های اخیر قیمت پایین نفت در بازار جهانی سبب شد تا اغلب کشورهای نفت خیز سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرند و بخش زیادی از فعالیت‌های زیرساختی و اقتصادی در این کشورها تعلیق شد. در نتیجه نرخ رشد اقتصادی آنها کم شد ولی با افزایش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی شرایط اقتصادی این کشورها هم به تدریج بهبود یافت. اگرچه هنوز ریسک‌های زیادی در این منطقه وجود دارد که یکی از آنها خطر درگیری‌های نظامی داخلی و بین کشوری در خاورمیانه و شمال افریقا است و مساله دیگر نوسان مداوم قیمت نفت در بازار جهانی تاثیر پذیری این بازار از تولیدکنندگان غیر اوپکی به خصوص روسیه و امریکا است. تاثیر گذاری این دو کشور در بازار نفت باعث شده است تا اقتصادهای خاورمیانه ثبات کمتری نسبت به قبل داشته باشند و اطمینان در مورد عملکرد اقتصادی و فعالیت‌های صنعتی در این کشورها کمتر از قبل باشد.