دور نمای بازار جهانی

دورنمای بازار جهانی

اگرچه نفت روز گذشته در بازارجهانی رشد  داشته، اما پیش بینی ها در درازمدت نشان می دهد که نفت دورنمای خوبی ندارد و تحلیلگران از احتمال افت بیشتر قیمت آن خبر دادند که البته باید تا آخر ماه و پایان نشست اوپک منتظر ماند که از عوامل موثر بر قیمت نفت است . از طرف دیگر داده های اقتصادی آمریکا خبر از رشد شاخص های اقتصادی دادند که تقویت قیمت دلار و کاهش قیمت #کامودیتیها را در بر داشته است.

این عوامل نشان از دورنما با افت قیمتی بیشتر کامودیتی ها دارد. اما تنها عاملی که می تواند کمی امیدوارکننده باشد در بازار جهانی، کاهش موجودی انبارهای #چین است که حدود 7/5% کاهش داشته است و این موضوع می تواند از سرعت افت قیمت کالاهای فولادی بکاهد.

همچنین با توجه به انتخابات پیش روی فردای فرانسه و تاثیرات آن بر یورو و همچنین با توجه به صحبت های ماکرون بر ضد اروپا برای کسب آرا، باید منتظر واکنش بازار جهانی نسبت به این انتخابات بود.