گذری بر بازار

◽️در روز دوشنبه سنگ_آهن  کاهش 2.6%  را شاهد بوده است .

◽️شاخص قیمت سنگ آهن باعث شده تا در بندرعباس سنگ آهن  صادراتی ایران نیز تا 0.5$ ارزان شود...

◽️سنگ آهن  گسستگی ارتباط بین شاخص فولاد در بورس شانگهای_چین و قیمت سنگ آهن در بنادر این کشور  ناشی از موجودی بالای بنادر و هم چنین  قیمت بالای زغالسنگ ناشی از طوفان استرالیا می باشد و فولاد سازان ترجیح می دهند ذخایر انبارهای خود را در حداقل خود نگه دارند,از طرفی تجار همه بجای خرید فروشنده می باشند و خریدار کمی در بازار وجود دارد.