بناب

مقایسه کالا (0)


میلگرد  آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میلگرد  آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میلگرد  آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد  آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد  ساده

میلگرد ساده

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میلگرد  ساده

میلگرد ساده

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

17,000 تومان قیمت بدون مالیات: 17,000 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

16,450 تومان قیمت بدون مالیات: 16,450 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

16,250 تومان قیمت بدون مالیات: 16,250 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

15,950 تومان قیمت بدون مالیات: 15,950 تومان

میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد یا آرماتور فولادی است که کاربرد اصلی آن در صنعت ساختمان سازی و استفاده از آن در سازه های بتونی می باشد. هر دو نوع میلگرد ( ساده و آجدار) در کنا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نمايش 1 تا 15 از 28 (2 صفحه)