• ورق قلع اندود

ورق قلع اندود

قلع فلزی غیر قابل انعطاف است که برای نورد سرد مناسب می باشد. آلیاژهایی از قبیل نقره برای افزایش قلع به کار برده می شوند. کاربرد قلع به شکل ورق های نازک سیم لوله وهمچنین قوطی های حلبی استفاده می شود. آلیاژهای قلع نیز شامل پیوتر و مواد به کار رفته در یاتاقانها می باشد.کاربرد عمده قلع در ساخت ورقهای حلبی که عمدتا برای ظروف مواد نگه دارنده مورد استفاده قرار می گیرد،می باشد. 40% مصرف قلع در این زمینه می باشد. قوطی های سنتی حلبی که جهت نگه داری مواد غذایی و همچنین نوشیدنیها کاربرد دارد از سه لایه ورق حلبی ساخته می شود.یکی از مهمترین موارد استفاده قلع وهمچنین مواد شیمیایی قلع پوشش دهی الکتریکی به حساب می آید. از دیگر مصارف ورق حلبی می توان از ظروف نگهدارنده رنگ روغن موتور مواد شوینده و براق کننده نام برد.

نوشتن نظر

    بد           خوب